Actueel

Bestuursleden gezocht

mei 2017 - Vanaf deze zomer zal van een aantal bestuursleden de zittingstermijn verlopen. Om die reden zoekt het bestuur nieuwe leden, die zich (onbezoldigd) in willen zetten voor het behoud van monumentale kerken in de provincies Noord- en Zuid-Holland.
Maart 2017 is het nieuwe beleidsplan 2017-2021 vastgesteld (te vinden op onze website) en een herschikking gemaakt van taken binnen het bestuur. Het bestuur zoekt daarom versterking van mensen met velerlei capaciteiten.
Doen waar je goed in bent is het uitgangspunt voor het verdelen van de bestuurstaken.
Heeft u belangstelling voor monumentaal erfgoed, heeft u kennis van zaken en ervaring op financieel vlak, fondsenwerving, donateurswerving, communicatie, vrijwilligersbeleid en/of administratie/secretariaat en heeft u een paar uur per week beschikbaar, stuurt u dan een motivatiebrief en uw cv naar info@oudehollandsekerken.nl en we nemen snel contact met u op.


Bestuurslid krijgt koninklijke onderscheiding

mei 2017 - Cor Bijvoet, tweede penningmeester van de Stichting Oude Hollandse Kerken, is ter gelegenheid van Koningsdag benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg deze onderscheiding uitgereikt door de burgemeester van Wormerland voor zijn vele vrijwilligerswerk, o.a. voor onze stichting en de R.K. parochie Maria Magdalena.


Grote Kerk Schermerhorn overgedragen aan Stadsherstel

Oktober 2016 - De Grote Kerk van Schermerhorn is in juli van dit jaar overgedragen aan Stadsherstel.
Al jaren zijn pogingen gedaan om te onderzoeken welke bestemming deze kerk het beste kon krijgen. Allerlei haalbare en onhaalbare ideeën zijn de revue gepasseerd, maar duidelijk was dat voor elk idee de kerk eerst grondig aangepast moest worden. Zo kon de kerk tot nu toe in de winter niet gebruikt worden vanwege het ontbreken van een adequate verwarming. Daarnaast was de zerkenvloer zo verzakt, dat struikelen over een zerk een reëel risico was. De kerk verdiende een beter lot en meer bezoekers, al was het maar vanwege de prachtige en unieke glas-in-loodramen.
De enige mogelijkheid om deze restauratie te realiseren was overdracht van de kerk aan een solide en ervaren partij, Stadsherstel Amsterdam. Zij hebben niet alleen de knowhow om een restauratie tot een goed einde te brengen, maar tevens de ervaring en deskundigheid om de kerk structureel beter te exploiteren. Dankzij een een fantastisch legaat dat geschonken is door een van de dorpsbewoners, een bijdrage van de SOHK en bijdragen van fondsen en subsidiegevers is de restauratie momenteel in volle gang. Niet alleen de zerkenvloer wordt aangepakt, maar ook de facilitaire voorzieningen, zoals keuken en toiletten, de entree, bescherming van de glas-in-loodramen d.m.v. voorzetbeglazing en de trappen in de toren, zodat ook torenbeklimming (voor een magnifiek uitzicht over de polder) binnenkort mogelijk wordt. Kortom, als de restauratie is voltooid (medio april 2017) is de Grote Kerk Schermerhorn klaar voor de toekomst.


Donateursdag 2016 in Zaandam

Oktober 2016 - Dit jaar vond de SOHK-donateursdag plaats in Zaandam, waar een viertal kerken werd bezocht. Om half elf werd verzameld in de ‘Bullekerk’ aan de Westzijde in Zaandam. Een bijzonder welkom was er voor het echtpaar Weiland uit Oegstgeest. Hugo Weiland was de eerste penningmeester van de SOHK en heeft deze functie 25 jaar vervuld. Na de ontvangst met koffie deed voorzitter Ronald Ootjers verslag van de activiteiten en ontwikkelingen van de SOHK over het afgelopen jaar. Een belangrijke mededeling was het afketsen van de bestuurlijke samenwerking met Stadsherstel Amsterdam. Alleen de kerk van Schermerhorn werd overgedragen, omdat via Stadsherstel subsidies beschikbaar komen ten behoeve van een grote restauratie van deze kerk.

Nadat penningmeester Jan Bezemer een toelichting had gegeven over de financiën van de stichting werd een rondwandeling door de kerk gemaakt. Hierbij werd ondermeer het schilderij bewonderd waaraan deze kerk zijn bijnaam dankt.
De dag werd vervolgd met een wandeling naar de verderop gelegen Doopsgezinde Vermaning ‘Het Nieuwe Huys’, waar wij werden ontvangen door de heer Romein. Dit sobere houten kerkgebouw dateert uit 1687 en bezit nog een authentiek 17e -eeuws interieur met 19e -eeuwse kleurstelling.
De lunch vond plaats in de aan de Zaan gelegen ‘Vertoeving’, een bijgebouw van de vermaning.

Hierna werd de Oostzijderkerk bezocht, die al een tiental jaren multifunctioneel gebruik kent en in stand wordt gehouden door de Stichting Beheer Oostzijderkerk, met een actief bestuur onder leiding van voorzitter Dorenbos. Deze tweebeukige kerk kreeg zijn huidige vorm omstreeks 1680 en bezit een aantal prachtige gebrandschilderde ramen met voorstellingen over het industriële verleden van Zaandam.
Als laatste werd de iets verderop gelegen neogotische Bonifaciuskerk bezocht, die net die week werd geopend na een omvangrijke restauratie van de vloer. Het is een neogotische kerk die gebouwd is tussen 1899 en 1900. Ze kenmerkt zich door een gedrongen vierkante toren en door een bijzonder gaaf en kleurrijk neogotisch interieur. maar de restauratie is nog zeker niet af. Het verdere interieur en exterieur moet nodig gerestaureerd worden en uw steun wordt zeer op prijs gesteld.
Het was weer een bijzonder geslaagde dag, mede dankzij de goede organisatie en het mooie weer.


De SOHK jubileumkalender 2016 is nog te bestellen

Januari 2016 - De SOHK-jubileumkalender is verkrijgbaar voor € 6,95 per stuk zo lang de voorraad strekt. De verzendkosten bedragen tot een bestelling van 7 kalenders € 5,– en tot een bestelling van 17 kalenders € 10,–.
U kunt de kalenders bestellen door het totaalbedrag van het gewenste aantal kalenders x € 6,95 + de verzendkosten over te maken naar rekening (IBAN) NL71 INGB 0003 3010 10 t.n.v. Stichting Oude Hollandse Kerken onder vermelding van uw naam en het gewenste aantal kalenders.
Als u de bestelling gelijktijdig doorgeeft per e-mail (info@oudehollandsekerken.nl), met vermelding van uw adresgegevens, dan zorgen wij er voor dat deze direct wordt verzonden zodra de overboeking is ontvangen. Heeft u geen e-mail vermeldt dan uw adres op de overboeking.
Donateursdag 2015 op zonnige dag in Gouda

Oktober 2015 - De donateursdag was dit jaar op een zeer zonnige septemberdag in Gouda. Vanaf tien uur werden we ontvangen in de Oud-Katholieke kerk van St. Jan Baptist aan de Hoge Gouwe 107. Deze kerk ligt verscholen achter een drietal panden, die er uitzien als woningen. De kerkzaal is gebouwd tussen 1630 en 1632, maar kreeg pas in 1685 zijn huidige omvang. Het interieur werd in 1863 ingrijpend gewijzigd, waarbij het altaar met de fraaie getorste zuilen naar de westkant werd verplaatst. De rijk bewerkte preekstoel werd gehandhaafd.
Tijdens de donateursvergadering werd de huidige gang van zaken toegelicht door de voorzitter en de penningmeester. Daarna vertelde Marianne van der Veer van de Oud-Katholieke kerk een boeiend verhaal over de geschiedenis van de St. Jan Babtist en hoe zij erin slagen de kerk in de huidige tijd te exploiteren. Vervolgens een wandeling naar de Sacramentskerk in de wijk Korte Akkeren. Een tiental jaren geleden is deze kerk verkocht aan een woningbouwvereniging en bestemd tot gezondheidscentrum. Langs de wanden zijn over twee verdiepingen voorzieningen ingebouwd, die ruimte bieden aan artsen, fysiotherapeuten, een apotheek, et cetera. Hiermee heeft de kerk zijn centrale plaats binnen de wijk herwonnen en is dit een goed voorbeeld van een geslaagde herbestemming.
De lunch was in de Lichtfabriek, een tot grand-café en restaurant verbouwde elektriciteitscentrale. Het is een prachtige lichte ruimte, die zijn industriële karakter heeft behouden. Daarna is de Jerusalemkapel aan de beurt. De kapel is eigendom van de gemeente Gouda en wordt gebruikt als atelierruimte voor jonge kunstenaars, die hier gedurende een aantal maanden kunnen werken. De twaalfhoekige kapel werd van 1497-1504 gebouwd in opdracht van de priester Gijsbert Raet, ter herinnering aan zijn pelgrimage naar het Heilige land. In 1511 is Raet in zijn eigen kapel begraven. Bij de laatste restauratie werd het graf herontdekt en zichtbaar gemaakt in de naastgelegen woning, die van oudsher deel uitmaakt van de kapel. Tot slot werd de stadskerk van Gouda bezocht, de St. Jan, de langste kerk van Nederland en beroemd door de prachtige gebrandschilderde ramen. Onze rondleider, de heer Bosch, vertelde op boeiende wijze over de bijzonderheden van een aantal ramen. In het recent nieuw ingerichte koor, met nieuwe eiken banken en een kooromgang, zong een koor prachtige liederen. Dit zorgde voor een intieme sfeer in de kerk. Niet onvermeld mag blijven de bijzondere vloer van messing platen in het koor, ontworpen door architectenbureau Van Hoogevest. Voldaan, maar ook enigszins vermoeid door het intensieve programma, werd de dag hiermee afgesloten.


Vrienden Grote kerk Schermerhorn voltooien actie 'Redt de borden'

November 2014 - In maart van dit jaar startten de Vrienden van de Grote kerk Schermerhorn de actie 'Redt de borden' om geld bij elkaar te krijgen voor de restauratie van het Ordonnantiebord uit 1659, het Gravenplan uit 1636 en het Tien Geboden bord uit 1622. Een half jaar later is de actie voltooid en daarmee voldoende geld opgehaald om de restauratie te financieren. Ruim € 6.000 werd geschonken door de bewoners van Schermerhorn, de Stichting Bonhomme-Thielens schonk € 1.500, de Rabo Bank zegde € 10.000 toe en de gemeente maakte
€ 9.051 vrij uit het investeringsfonds. Het Prins Bernard fonds gaf via het Meens Janssen Blockfonds een bedrag van € 5.000. Een geweldig resultaat binnen relatief korte tijd, waarvoor alle gevers enorm worden bedankt.
Van de restauratie van de borden wordt een beeldverslag gemaakt, dat te zijner tijd te zien is op de website www.grotekerkschermerhorn.nl
De verwachting is dat de gerestaureerde borden bij de opening van het nieuwe seizoen, mei 2015, feestelijk kunnen worden onthuld.
Donateursdag 2014 gewijd aan drie Noord-Hollandse kerken

Oktober 2014 - De donateursdag 2014 kon het niet beter treffen: een stralende dag en dus ideaal weer om drie kerken in Noord-Holland te bezoeken. De bus stond gereed bij het station van Purmerend om de deelnemers naar de eerste pleisterplaats te brengen, de Beemsterkerk in Midden-Beemster. Daar werd uitleg gegeven over de fraaie, lichte aanbouw bij deze door Hendrick de Keyser ontworpen rechthoekige zaalkerk. Daarnaast is de aanbouw aan de noordwestzijde van de kerk, de zogeheten stovenkamer, uniek in Nederland. In deze ruimte werden vroeger de stoven klaargemaakt om verkleumde kerkgangers enige warmte te bezorgen. Deze stovenkamer is praktisch geheel voorzien van een 17e eeuws wandbetegeling en heeft nog een originele open schouw.
De volgende halte was de Grote of Sint-Bonifaciuskerk te Medemblik, een kerk uit de vroeg 15e eeuw. Deze driebeukige hallenkerk heeft een roerige geschiedenis achter de rug, brand en blikseminslag is het gebouw niet bespaard gebleven.
Tot slot werd de Koogerkerk te Zuid-Scharwoude bezocht. De huidige kerk is uit de vroeg 19e eeuw, maar kent vele voorgangers, al vanuit de 12 eeuw.
De aanwezige donateurs waren zeer content met de dag, ondanks wat improvisatiewerk rond de lunch. Het oorspronkelijke 'vergadermoment' is vervangen door een informatiemoment, informeler en wellicht daardoor ook informatiever.


Bestuurslid krijgt onderscheiding

mei 2014 - Jaap van der Veen, bestuurslid van de Stichting Oude Hollandse Kerken sinds 2004 en vanaf 2007 vice-voorzitter Noord-Holland, is op Koningsdag benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Don Bijl van Purmerend spelde hem de bijhorende versierselen op. Hij kreeg deze onderscheiding voor zijn vele vrijwilligerswerk, o.a. voor de Stichting Oude Hollandse Kerken, de Stichting Taborkerk Purmerend, Vluchtelingenwerk Purmerend en molen De Nachtegaal.


Grote Kerk Schermerhorn start actie voor restauratie wandborden

maart 2014 - In de Grote Kerk Schermerhorn bevinden zich een aantal zeer waardevolle borden en ornamenten, die vanwege hun cultuurhistorische waarde veel belangstelling krijgen van toeristen, studenten en internationale deskundigen. Het gaat om een Ordonnantiebord uit 1659, het Gravenplan uit 1636 en het Tien Geboden bord uit 1622 (zie foto).
De conditie van de borden is echter niet best en ze behoeven dringend restauratie. De stichting Vrienden van de Grote Kerk Schermerhorn is daarom het project gestart 'Redt de borden' met als doel de voor de restauratie benodigde 33.000 euro bij elkaar te krijgen. Met een toezegging van de Stichting Bonhomme Tielens en een bijdrage van de Stichting Oude Hollandse Kerken is er nu een bedrag van 6.500 euro beschikbaar, dus uw bijdrage is hard nodig en zeer welkom. Het rekeningnummer van de stichting Vrienden is NL42RABO0153423617. Voor meer informatie over de Grote Kerk Schermerhorn kunt u naar de website gaan via het tabblad 'Onze kerken' op deze site.


Kerkmusicus Mehrtens in Beets herdacht

oktober 2013 - Toen Friedrich Mehrtens in 1837 te voet vanuit Lehnstedt (Noord-Duitsland) naar Beets vertrok en zich naast de kerk vestigde kon hij niet vermoeden dat zijn achterkleinzoon Frits Mehrtens (1922-1975) daar geschiedenis zou schrijven als kerkmusicus. Als 9-jarige speelde Frits al op het orgel van de kerk te Beets. Landelijke bekendheid kreeg hij door het verzorgen van de samenzangdiensten voor de NCRV en de IKON. Hij werd de drijvende kracht achter de vernieuwing van de kerkmuziek. Zijn composities staan zowel in het Liedboek van de Kerken als in bundels in België, Duitsland en de Verenigde Staten. Gerrie Mehrtens bood op 19 oktober de kerk een plaquette aan ter nagedachtenis aan zijn broer, wat omlijst werd door een muzikale bijdrage van de Sweelinck Cantorij, die liederen ten gehore brachten van de in 1975 overleden kerkmusicus Frits Mehrtens. De organist van de Oude Kerk Amsterdam, Christiaan Winter, bespeelde het orgel.


Internationaal congres bezoekt Schermerhorn

oktober 2013 - Begin oktober organiseerden de Universiteit van Amsterdam, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Museum voor Oudheden Leiden en het Rijksmuseum Amsterdam een vierdaags internationaal congres over gebrandschilderde ramen. Deskundigen uit landen als Engeland, Duitsland, Amerika, Frankrijk, Israël en België bezochten op de afsluitende dag o.a. de Grote Kerk te Schermerhorn omdat de gebrandschilderde ramen van deze kerk worden gezien als van uitzonderlijke kwaliteit. Ze vroegen honderduit over de voorstellingen in het glas, de geschiedenis van de kerk, de scheepjes, de grafzerken en raakten niet uitgefotografeerd bij de ramen. De Plaatselijke Commissie zorgde voor de ontvangst van de 35 deelnemers, schonken koffie, regelde de lunch, gaf rondleidingen en probeerde alle vragen in de diverse talen te beantwoorden. Daarnaast werd het perscontact onderhouden. Bij het vertrek een paar uur later werd de Grote Kerk en de gastvrijheid in vele talen lof toegezwaaid.


Nieuwe huisstijl en website voor SOHK

mei 2013 - De Stichting Oude Hollandse Kerken heeft de verhuizing van haar backoffice naar Amsterdam aangegrepen om tegelijkertijd de huisstijl wat meer bij de tijd te maken en de website aan te pakken. Het resultaat van de website ziet u voor u. De kerken van de SOHK krijgen meer aandacht, zijn goed vindbaar en via de kerkenpagina's kunt u bij de meeste kerken doorklikken naar hun eigen website. Daar vindt u alle informatie over huurmogelijkheden, programmering en vaak ook geschiedenis van de betreffende kerk. Altijd is aangegeven hoe u in contact kunt komen met de mensen die de kerk beheren.


SOHK verhuisd naar Amsterdam

mei 2013 - De Stichting Oude Hollandse Kerken is van Delft naar Amsterdam verhuisd. Al een tijd had de stichting de wens haar backoffice dichter bij de in haar bezit zijnde kerken in Noord-Holland te willen situeren. Medio oktober 2012 besloot het bestuur als vestigingsplaats Amsterdam te kiezen, een maand later was een geschikte ruimte gevonden in een herbestemde school en in februari 2013 reed de verhuiswagen voor. Inmiddels zijn de verhuisdozen opgeruimd, is de ruimte ingericht en draait de backoffice weer op volle toeren. Op de CONTACT-pagina ziet u hoe u ons kunt bereiken.