Wie zijn wij - Bestuur

De Stichting Oude Hollandse Kerken kent een algemeen bestuur, waarvan de samenstelling per 1 juni 2017 is:

drs. R.C.Th. Ootjers, voorzitter
075 635 55 42
ootjers.rcth@planet.nl

J.M. van der Veen, vice-voorzitter Noord-Holland
06 5122 7007
info@jaapvanderveen.nl

drs. P.H. Heisterkamp, secretaris
06 1696 1451
heisterkamp@actieferfgoed.nl

mr.ir. J. Bezemer, penningmeester
06 2013 5506
info@jbezemer.nl

C.J.G. Bijvoet, 2e penningmeester
075 642 31 30
cjbijvoet@quicknet.nl

R.J. Bredewold, afgevaardigde plaatselijke commissies
06 5139 4957
brebuc@planet.nl

T.Roode, bouwkundige zaken
06 3745 2567
teunisroode@gmail.com