Donateur worden

Stelt u zich eens een stad of dorp voor zonder de karakteristieke en beeldbepalende kerkjes, zonder torenspitsen aan de horizon van het Hollandse landschap.
Moeten we dit unieke culturele erfgoed niet behouden, ook als er minder kerkgangers zijn of het kerkgebouw zijn oorspronkelijke functie verliest?
De Stichting Oude Hollandse Kerken heeft in de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland beeldbepalende kerken verworven en vele daarvan konden door de stichting worden gerestaureerd. Deze kerken hebben hun oorspronkelijke functie kunnen behouden of een nieuwe functie gekregen.

Om dit werk voort te kunnen zetten is de steun van velen onontbeerlijk. Als donateur kunt u de stichting bij dit werk helpen.
Wij werken aan het behoud en beheer van monumentale stads- en dorpskerken, ook voor u.

Donateur worden kan vanaf € 30,00 per jaar.
Als donateur van de Stichting Oude Hollandse Kerken ontvangt u met regelmaat een nieuwsbrief. Verder ontvangt u korting op publicaties en producten van de stichting, is er jaarlijks een donateursdag met excursie en ontvangt u uitnodigingen voor speciale bijeenkomsten in de kerken.
Wanneer u zich als donateur aanmeldt, ontvangt u binnen 10 werkdagen een informatiepakket en een welkomstgeschenk. Aanmelden kan door het digitale formulier in te vullen en te verzenden. Indien u ons wilt machtigen uw jaarlijkse bijdrage automatisch te incasseren, kunt u bijgaand formulier invullen.

NB: Wanneer u na aanmelding binnen twee week nog niets van ons heeft gehoord, stuurt u dan svp een email naar: info@oudehollandsekerken.nl zodat we uw aanmelding alsnog kunnen verwerken.

De Geefwet 2012

De Geefwet maakt vanaf 1 januari 2012 uw schenking aan de Stichting Oude Hollandse Kerken fiscaal aantrekkelijk. Om een beroep te doen op de voordelen van de Geefwet, gelden bepaalde criteria: Download hier het document [PDF]. Voor deze periodieke giften / donaties kunt u gebruik maken van de formulieren overeenkomst voor 5 jaar en eventueel betalingsvolmacht.