Giften en nalatenschap

Informatie/overleg aanvragen inzake giften of nalatenschap

Ondergetekende wil graag overleg over het geven van een gift of nalatenschap aan de Stichting Oude Hollandse Kerken.

de heer
mevrouw

Naam en voorletters *


Bedrijfsnaam (indien van toepassing)


Adres *


Postcode *


(Woon)plaats *


Telefoon *


Het beste te bereiken op (dagen) tussen (tijdstip) en (tijdstip)


E-mail *


Opmerkingen


*) Deze velden altijd invullen

Na ontvangst van dit formulier nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.